Marleen Jaspers: ‘We gaan iets moois bouwen’

19-10-2016

Marleen Jaspers:  ‘We gaan iets moois bouwen’

Per 1 oktober wordt in Zuyder Waert, onderdeel van Magentazorg, een grote reorganisatie geïmplementeerd. Drastische verschuivingen bij de invulling van de verzorgende teams moeten een andere manier van werken opleveren. Een trainingsprogramma gericht op gedrag en attitude is in de maak. De aanstaande, ingrijpende verbouwing van de gemeenschappelijke ruimtes draagt hieraan bij.

 

Soms heb je even een gladde regenjas nodig om alle kritiek van je af te laten glijden,’ zegt Marleen Jaspers (45) locatiemanager van Zuyder Waert in Heerhugowaard. ‘Maar de reorganisatie is noodzakelijk. Zuyder Waert moet over een paar jaar nog steeds goede zorg kunnen leveren. En dan moet je wel eens niet-populaire beslissingen nemen. ’Toch is Jaspers optimistisch. De bezuinigingen bieden ook de gelegenheid om naar de invulling van de zorg de kijken. Juist nu kunnen keuzes worden gemaakt die de kwaliteit van de zorg ten goede komen.

 

Derde artikel

In dit derde artikel van de serie waarin BoardRoom ZORG de transitie van Magentazorg documenteert, kijken we naar hoe de veranderingen worden geïmplementeerd en welke gevolgen dit heeft voor de medewerkers en bewoners van Zuyder Waert, een verzorgingshuis voor mensen met dementie.

 

Veranderingen

Er zijn goed doordachte plannen opgesteld en de noodzakelijkheid daarvan is in de eerdere artikelen van deze serie duidelijk gemaakt. Maar hoe krijgt deze uitgezette koers vorm in de praktijk? Jaspers vertelt dat de zorg in Zuyder Waert wordt geleverd in zogenaamde ‘woningen’ waarin zeven bewoners een gezamenlijke huiskamer en keuken, twee badkamers en een eigen slaapkamer hebben. Tot nu toe waren er in de ochtenden per woning twee verzorgenden aanwezig, nu worden dat er drie per twee woningen. Daarmee wordt het belangrijk om het werk goed op elkaar af te stemmen. Er is bijvoorbeeld elke ochtend overleg om af te spreken wanneer een verzorgende waar kan bijspringen.

 

‘Het is ook goed om met elkaar te bekijken wat dan handiger kan. Misschien meteen voor meerdere dagen boodschappen doen in plaats van dagelijks naar de supermarkt van de woonzorglocatie gaan.’ Er is een goede samenwerking met De Waerden, een Organisatie in de geestelijke gezondheidszorg. Cliënten van deze organisatie hielpen al met een aantal logistieke zaken zoals het ophalen van oud papier. Nu gaan ze ook de was bij de woningen brengen. Zo worden taken die voorheen door verzorgenden werden uitgevoerd, door deze medewerkers overgenomen.

 

De functie van eerst verzorgende verpleegkundige (EVV) vervalt. Door te puzzelen en door tijdelijke contracten niet te verlengen, maar ook een vrijwillige vertrekregeling aan te bieden, hoefde uiteindelijk in de zorg niemand boventallig verklaard te worden. De meesten van hen hebben een functie als verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) gekregen, met behoud van salaris. Voor de EVV’ers zijn de veranderingen het grootst en soms moeilijk te verkroppen, als ze bijvoorbeeld in een andere locatie worden geplaatst.

 

Een coördinerend verpleegkundige zal in de groep diensten gaan meedraaien en dus een combinatie van verpleegkundige en verzorgende zijn. Dit heeft grote voordelen. ‘Mensen blijven langer thuis wonen, gemiddeld woon je hier anderhalf tot twee jaar, dus dan zit je al in één van de laatste stadia van dementie. En dan is het vaak moeilijk om snel en adequaat de juiste zorg te leveren, want voor dat je iemand leert kennen en zeker in een later stadium van de dementie, is er veel onbegrepen gedrag. De coördinerend verpleegkundige kan hier op inspringen en collega’s coachen in het tijdig en correct inspelen op de snel veranderende zorgvraag.’

 

Kernwaarden

Professionaliteit, gastvrijheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid, dat is waar het volgens Magentazorg om draait. ‘We zijn een paar jaar geleden al gestart met een andere manier van opleiden om de focus van onze medewerkers meer op de woonbeleving te krijgen en niet alleen op de zorg. Met de reorganisatie creëren we nu ook een werkomgeving die om die houding vraagt. We moeten steeds in het achterhoofd houden dat wij eigenlijk te gast zijn in de woning van de bewoners en dat moet uit ons gedrag blijken.’ Volgens Jaspers is er altijd ruimte voor verbetering . ‘We leveren goede zorg, dat wil ik benadrukken. Maar het blijft mensenwerk en je moet kritisch naar jezelf blijven kijken.’

 

Het contact met de familie werd altijd door EVV’ers gedaan, maar zal nu door de verzorgende IG worden overgenomen. De EVV’ers bekijken dat met gemengde gevoelens, denken dat de verzorgenden IG daar minder geschikt voor zijn. Maar in feite zijn zij daar volgens Jaspers juist voor geschoold. ‘Ze staan te popelen om ook dat werk te mogen doen en dus mee te kunnen beslissen over hoe we de zorg leveren aan de bewoners.’ De helpenden zijn daarbij onontbeerlijk. ‘Toen ik begon in de zorg viel het me op dat er soms neerbuigend werd gesproken over helpenden. Maar zij zijn wel de handen die we nodig hebben. Die vaak jonge meiden moet je goed begeleiden. Je moet elkaar een kans geven. Ik heb er daarom voor gepleit meer met helpenden te gaan werken. Dat is financieel interessant, maar we hebben hen ook hard nodig.’

 

Het is volgens Jaspers prettig maar ook noodzakelijk dat door de verschuiving in functies de hiërarchie in de teams er een beetje uit gaat. Er wordt meer samengewerkt waarbij ieders aandeel in de zorg wordt gerespecteerd.

 

Meer kwaliteit

Jaspers is ervan overtuigd dat met de reorganisatie meer kwaliteit van zorg geboden zal worden. Vrijwilligers kunnen hierin een belangrijke functie vervullen. Ze geeft een voorbeeld: ‘Als de warme maaltijden in de woningen worden bereid is dat eigenlijk precies op het moment dat veel bewoners onrustig worden. Dat past bij het beeld van dementie. Om vijf uur zeggen veel van hen: ‘ik moet naar huis, ik moet de aardappels schillen en mijn man komt zo thuis, de kinderen komen uit school.’ Hoe fijn is het als er dan vrijwilligers zijn die, terwijl jij staat te koken, even met bewoners de krant lezen of een kopje koffie drinken, waardoor de sfeer kalmer blijft. Of je hebt een kookvrijwilliger waardoor jij als verzorgende de bewoners een beetje kunt afleiden zodat ze wat rustiger worden.’

 

Jaspers zet ook in op een betere samenwerking met mantelzorgers. ‘Er zijn prachtige voorbeelden van hoe dat kan werken. Een teamcoach gaf tijdens een familiebijeenkomst aan dat er ‘s avonds in een bepaalde woning veel onrust was. De families zijn toen ingesprongen op de vraag om vaker in de avonden te komen en hebben een intekenlijst gemaakt om de bezoeken in de avond te coördineren.’

 

Het wordt ook leuk

Toen duidelijk werd dat er functies zouden gaan verdwijnen en mensen anders moesten gaan werken, zetten sommigen de hakken in het zand. Maar veel zorgmedewerkers willen ook graag beginnen aan die nieuwe stap en daarin begeleid worden. Er hebben al gesprekken met organisatie- en trainingsbureau Mandev plaatsgevonden voor een zogenaamde nulmeting om te kijken naar waar behoefte aan is en wat nodig is. Het train de trainer-programma kan wat Jaspers betreft niet snel genoeg beginnen. ‘Ik heb aangegeven aan het bestuur dat ik er het liefst zo snel mogelijk mee wil starten, zodat ik aan mijn medewerkers kan laten zien dat het wel een zware tijd is maar dat we ook leuke dingen gaan doen. We gaan iets moois bouwen met elkaar.’

 

Verbouwen

Jaspers legt tijdens een rondleiding enthousiast uit dat de reorganisatie ook in het gebouw te zien zal zijn. De gemeenschappelijke ontmoetingsruimte wordt gezelliger gemaakt. Er komen intieme zitjes waar mensen hun familie kunnen ontvangen. Ook worden de saaie kantoorgangen aangepakt. Bewoners lopen graag rond in ‘hun’ huis en tot nu toe is er in grote gedeeltes van het huis weinig te zien. Dat wordt spannender. Er zullen winkeltjes komen, een schoonheidsspecialiste, een stomerij. Mensen moeten in hun huis iets kunnen beleven en naast zorgmedewerkers meer vrijwilligers en ondersteuners ontmoeten. Zo toont ook de verbouwing de nieuwe visie op samenwerking.

 

Een vrouw staat wat verloren in de gemeenschappelijke ruimte, ze lijkt op zoek, in de war. Jaspers vraagt eer vrijwilliger zich even over deze bewoner te ontfermen. De vrijwilliger vergezelt de vrouw een stukje op haar wandeling. In een kort moment wordt duidelijk wat Jaspers voor ogen staat; samenwerking, gastvrijheid er vooral meer gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

DOCUSTORY MAGENTAZORG

Na twee gesprekken met bestuursvoorzitter Jeltje Schraverus van Magentazorg over achtergrond en strategie van de transitie, vervolgen we de zogenoemde Docustory (een documentaire serie verhalen) met dit derde artikel over de implementatie van de veranderingen bij deze instelling voor ouderenzorg in Noord-Holland. Magentazorg brengt de bedrijfsvoering, organisatievorm en vooral de zorgverlening in overeenstemming met de huidige maatschappelijke en politieke

eisen gesteld aan een moderne instelling voor ouderenzorg.

 

Bron: Boardroom Zorg oktober 2016

Artikel delen:


Deze module is niet goed geconfigureerd.