De routekaart voor TomTom ligt klaar

09-02-2017

De routekaart voor TomTom ligt klaar

Komend voorjaar start TomTom. Het is een programma voor iedereen binnen Magentazorg, Behandelzorg en Actiezorg. Van hoog tot laag, wat voor werk je ook doet: je komt ermee in aanraking. TomTom is de komende twee jaar de routekaart die je helpt je talenten nog meer een plek te geven in je dagelijkse werk.

 

Projectleider Nicole de Reuver legt uit waarom TomTom zo belangrijk is voor iedereen in onze organisatie. “Met TomTom – wat staat voor Trots op Magenta - willen we bereiken dat we de verwachtingen waarmaken die onze cliënten en bewoners en hun naasten van ons hebben en toewerken naar een organisatie waar we trots op kunnen zijn. Laat ik gelijk voorop stellen dat we ons werk goed doen, maar door nog beter in te spelen op de vele veranderingen kunnen we nog meer betekenen voor de mensen waar we zorg aan leveren. Zo zijn er steeds meer bewoners die zwaardere zorg nodig hebben, maar die ook korter dan voorheen bij ons wonen. Familie van cliënten wordt steeds mondiger en veeleisender en ook dat vraagt aandacht. Daarbij verandert de zorgverlening ook. Juist daarop willen we met TomTom een antwoord hebben.”

 

Werken met thema’s

“Voor TomTom kiezen we ieder kwartaal een ander thema. Met dat thema gaat iedereen dan aan de slag tijdens het teamoverleg”, aldus Nicole. “Een voorbeeld van een thema is ‘Kwaliteiten zien’ met als doel de kracht van onze teams beter te benutten. Onze mensen hebben zoveel kwaliteiten, maar die blijven soms wat onderbelicht in de dagelijkse gang van zaken. Met dit thema willen we die ‘verborgen’ kwaliteiten naar voren halen. Dat kan naar elkaar toe in teams een verrijking zijn, maar ook voor bewoners of cliënten. Bijvoorbeeld goed overweg kunnen met een computer en zo een collega helpen. Of muziek of tekenen als hobby hebben en daarmee een bewoner blij maken. Maar ook het goed voeren van inhoudelijk lastige gesprekken bijvoorbeeld met familie is een waardevolle kwaliteit. Door elkaars kwaliteiten te (her)kennen versterkt men elkaar binnen het team. Bovendien wordt het zo makkelijker om een collega die specifieke kwaliteiten heeft om hulp te vragen. Die zal zich ook gewaardeerd voelen en dat maakt samenwerken alleen maar leuker.”

 

Train de trainer

Op dit moment is het programma voor TomTom volop in ontwikkeling. De leidinggevenden en coördinatoren die straks als coaches optreden in hun teams krijgen een trainingsprogramma om hun vaardigheden aan te scherpen. Daarvoor is een samenwerking aangegaan met organisatieadvies en trainingsbureau Mandev. Van dit bureau zijn Inge Overdijk en Angélique Triesscheijn nauw betrokken bij het TomTomprogramma. Beiden hebben ruime ervaring in het coachen van organisaties waar cultuurverandering aan de orde is. Angélique: “De rode draad in onze aanpak is dat we altijd de leidinggevenden betrekken bij het werken aan cultuurverandering en het oefenen van vaardigheden. Het gaat namelijk om de wisselwerking tussen leidinggevenden en medewerkers. Als we bijvoorbeeld willen dat medewerkers meer initiatief durven nemen, dan hebben de leidinggevenden de verantwoordelijkheid om dat mogelijk te maken.”

 

Start in maart 2017

Nadat de leidinggevenden in de eerste maanden van dit jaar door het Mandev-team zijn getraind, volgt in maart de organisatiebrede start van TomTom. De teamcoaches zullen de werkwijze zorgvuldig bespreken met hun teams en een onderwerp kiezen dat besproken gaat worden. Inge: “Dat kan bijvoorbeeld een  brainstormsessie zijn over hoe je de verwachtingen van je klant kunt waarmaken. Wij gebruiken het woord ‘klant’ in het programma omdat er zoveel verschillende typen klanten zijn: cliënten, bewoners, familie maar ook ‘interne klanten’. Het waarmaken van verwachtingen kan vele vormen krijgen. Van het anders opstellen van interne formulieren tot een nog beter contact met de familie van bewoners.”

 

Op de juiste weg

Nicole benadrukt dat TomTom vooral gaat over wat zij ‘de kleine dingen’ noemt die je in je werk tegenkomt. “Ieder teamlid stelt persoonlijke leerdoelen die verder elk kwartaal worden uitgewerkt met hulp van de teamcoach. Daarvoor is er extra ondersteuning in onze e-learning omgeving binnen ‘Good Habitz’. Daar zijn online trainingen te vinden die aansluiten bij wat we in TomTom doen. Bijvoorbeeld ‘feedback geven’ is zo’n onderwerp. Hoe doe je dat zodat de ander er mee geholpen is en zich niet vervelend voelt? Ook zo helpen we iedere TomTom-deelnemer de juiste weg te kiezen binnen zijn of haar persoonlijke leerdoelen.”

 

Bron: Wijz winter 2017

Artikel delen:


 • Baderie
 • Expert
 • Bakker Bart
 • De Bijenkorf
 • Gall & Gall
 • Gemeente Amsterdam
 • Flevoziekenhuis
 • Rijnland Zorggroep
 • Karwei
 • ABN AMRO
 • Rivera Maison
 • KLM
 • Vereniging Eigen Huis
 • de Goudse
 • Hunkemöller
 • Waterlandziekenhuis
 • Ikazia
 • EWP
 • Magenta
 • Curves
 • Gebrit
 • PasMaarToe trainingen
 • EMTÉ supermarkten
 • Het gezonde net
 • Maasstad ziekenhuis
 • Euretco
 • Team Kappers
 • Cosmo Hairstyling
 • BrainWash Kappers
 • Yes! Salons
 • PW Martkets