Angélique Triesscheijn over Aanpak cultuurverandering

13-07-2017

Angélique Triesscheijn over Aanpak cultuurverandering

Aan de hand van stellingen filosofeert Angélique Triesscheijn graag met u over de aanpak van cultuurverandering. Wie reageert?

Organisatiebrede cultuurverandering door anders leidinggeven

Stelling 1: Cultuur veranderen van medewerkers? Laat managers anders leidinggeven!

Cultuurverandering is een onderwerp dat hoog op de agenda staat van menige organisatie. Nieuwe ontwikkelingen in de markt, fusies en reorganisaties, wisselingen in de top, nieuwe strategieën maken dat er wensen ontstaan in het gemeenschappelijke gedrag van medewerkers. Meer klantgerichtheid, meer flexibiliteit, meer initiatief, meer ondernemerschap, meer verantwoordelijkheid op de vloer passen in het rijtje van hedendaagse wensen. Daar hoort dan – in de ogen van veel managers – ander dagelijks gedrag bij van medewerkers. Op enig moment ontstaat dan de wens dit andere gedrag formeel te benoemen. De ‘nieuwe cultuur’ wordt beschreven in lijstjes met ‘toekomstig gedrag’. Vervolgens komt de uitdaging om die gewenste cultuur te laten leven. Er worden top-down presentaties gegeven met aansprekende voorbeelden uit de praktijk en de boodschap wordt herhaald in verschillende bewoordingen: we moeten meer ondernemerschap tonen! We moeten creatiever worden! Nieuwe kernwaarden worden gezocht, die het nieuwe, gewenste gedrag als het ware kort en krachtig moeten samenvatten. Medewerkers worden uitgenodigd om te brainstormen over hoe ze die merkwaarden kunnen laten leven. Er worden creatieve games op maat gemaakt om medewerkers uit te dagen te oefenen met nieuw gedrag. Wie heeft het niet al eens meegemaakt?

Tegelijkertijd lezen we dat in veel organisaties verandertrajecten niet lijken te slagen.  Het mystieke getal van 70% mislukkingen is een eigen leven gaan leiden. Gelukkig wordt dit door veel auteurs en collega-consultants genuanceerd. Het gaat er natuurlijk om wat er veranderd moet worden in het verandertraject en hoe complex de omstandigheden zijn. Toch horen we die twijfel wel doorklinken, wanneer we met potentiële opdrachtgevers praten: “Hoe zorgen we ervoor dat het ook echt gaat werken?” En veel opdrachtgevers voegen daaraan toe – door schade en schande wijs geworden – ‘Hoe borgen jullie de verandering?”.

Stelling: Wilt u de cultuur van uw medewerkers veranderen? Sleutel dan aan de stijl van leidinggeven van uw managers!

Ik nodig u uit om te reageren op bovenstaande stelling. Wat betekent volgens u de stijl van leidinggeven voor het gedrag van medewerkers?

Wordt vervolgd…

 

Artikel delen:


Deze module is niet goed geconfigureerd.