We hebben haast!

08-04-2013

We hebben haast!

De economische crisis grijpt nog steeds om zich heen. Het komt er echt op aan: wie gaan het redden? De luxe om eens rustig na te denken of je het geld aan die commercial én aan internet én aanbesteedt ligt ver achter ons.

Was het eerst vooral en-en-en, nu is het veel meer of-of-of. Dat er de afgelopen tijd iets wezenlijks is veranderd, merken wij ook in onze gesprekken met directies over het uitvoeren en implementeren van de bedrijfsstrategie. 

Managers van succesvolle organisaties zijn meer en meer betrokken bij ‘de laatste meter’, de werkvloer, de plek waar de klant in het contact met de medewerker, de strategie van de organisatie beleeft en herkent. Dat is ook logisch, want laag in de organisatie wordt het product of de dienst geleverd, zit de deskundigheid en zie je welke maatregelen nodig zijn om de bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten te werven.

Ging het eerst vooral om de 'wat-vraag’ (dit willen we bereiken, wat gaan we daar aan doen?). Nu gaat het steeds meer om de 'hoe-vraag’ (dit willen we bereiken, hoe gaan we dat aanpakken?). Kortom, niet alleen de uitkomst is interessant, maar vooral de weg ernaartoe.

Bureaus als Mandev ondersteunen organisaties om de juiste interventie te kiezen en te implementeren. Managers zijn nu betere sparringpartners: zij maken duidelijker keuzes en kiezen alleen voor organisatiebrede programma’s, als ze zeker weten dat dit geld goed wordt besteed en resultaat oplevert. En terecht!
 

Artikel delen:


Deze module is niet goed geconfigureerd.